Ing. Michal Hornok, PhD.
Kreatívny manažment

Tulská 5303/7, Banská Bystrica
IČO: 51657805 (company number)
DIČ: 1048897916 (tax identif.nuber)

NIE SME PLATITELIA DPH

e-mail: kimia@kimia.sk
telefón: 0944 383 183

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71, fax. č: 048/4124 693, e-mail: bb@soi.sk