Všeobecné obchodné podmienky

  

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Ing. Michal Hornok, PhD. - Kreatívny manažment, Tulská 5303/7, 974 04 Banská Bystrica, ICO: 51 657 805, DIC: 1048897916 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

E-mail: kimia@kimia.sk 
Tel.: 0944 / 383 183 
Adresa: Ing. Michal Hornok, PhD. - Kreatívny manažment, Tulská 5303/7, 974 04 Banská Bystrica

 

Ceny

Pre zákazníka vždy platí cena aktuálna pri záväznom objednávaní, a nemení sa pri zvýšení alebo znížení ceny tovaru v budúcnosti. Všetky ceny tovaru a služieb sú bez DPH. Nie sme platitelia DPH. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch tovaru alebo do vypredania zásob. Predávajúci si vyhradzuje právu, že zľavy mimo množstevné zľavy uplatní maximálne do 4 ks objednaného tovaru.

 

Objednávanie tovaru

Pri kúpe tovaru kliknite myšou na „vložiť do košíka“ a tovar bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (kliknutím na „košík“ v pravom hornom rohu) alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli. Zároveň bude vaša objednávka archivovaná v sekcii „Váš účet“, do ktorej budete mat prístup len Vy po prihlásení.

 

Dodacie lehoty

Dodacia lehota, uvedená pri každom tovare („Dostupnosť:“), znamená do koľko pracovných dní zvyčajne daný tovar odosielame (odovzdávame balík pošte). Pri jej určovaní vychádzame, pri tovare ktorý nie je na sklade, z aktuálnej dostupnosti u dodávateľov. Jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 3 do 21 pracovných dní. Ak objednávka bude obsahovať tovar s rôznou dostupnosťou, dodanie sa prispôsobí položke s najdlhšou dostupnosťou. V prípade ťažšie dostupnom tovare sa môže táto doba predĺžiť, o čom Vás budeme pred skončením predpokladanej dodacej doby informovať. Ak si objednáte tovar, ktorý dodávateľ vypredal, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja a neinformoval nás, okamžite Vás budeme informovať e-mailom.

 

Spôsob dodania tovaru

Tovar posielame Slovenskou poštou formou listu/balíka alebo listovej / balíkovej dobierky v rámci Slovenskej republiky.Dodacia lehota uvedená pri vytváraní objednávky znamená, do koľkých dní tovar odosielame. K tejto dobe treba pripočítať bežne 2-3 pracovné dni, ktoré trvá doručenie titulu ku vám Slovenskou poštou. Ak Vám tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebolo doručené ani do 7 dní po našom e-maily, kontaktujte prosím svoju poštu aj nás. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení následne poskytneme e-mailom.

Dodanie tovaru mimo územia Slovenskej republiky realizujeme len na základe predchádzajúcej e-mailovej komunikácii so zákazníkom, v rámci ktorej sa spresnia podmienky doručenia tovaru.

 

Spôsob platby

1. dobierka

V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list (ak ste si nepriali inak). Ak doklad chýba, prosíme informuje nás čo najskôr na e-mailovú adresu kimia@kimia.sk.

 

Poštovné a iné poplatky

Tovar zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty.

  • poštovné 3,40 € ak je cena objednávky do 19,99 €.
  • poštovné 4,20 € ak je cena objednávky do 39,99 €.
  • poštovné 5,20 € ak cena objednávky je od 40,00 do 79,99 €.
  • poštovné neúčtujeme ak cena objednávky presiahne 79,99 €.

 

Iné poplatky ani balné neúčtujeme. Uvedené poplatky platia pre odoslanie balíkov v rámci Slovenska. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe Vášho želania Vám môže byť účtované poštovné za každú zásielku samostatne.

 

Záručná doba a reklamácia tovaru

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov (12 mesiacov v prípade bazárového tovaru (druhá šanca)) a začína plynúť dnom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu kimia@kimia.sk. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byt uznané.

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte kimia@kimia.sk. Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na adresu Ing. Michal Hornok, PhD. - Kreatívny manažment, Tulská 5303/7, 974 04 Banská Bystrica. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.

Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie e-mailom a zároveň Vám bude doručený prostredníctvom e-mailu reklamačný protokol.

Poštovné a iné poplatky nevraciame, rovnako ani poplatky na doručenie reklamovaného tovaru. Pri bazárovom tovare nie je možné reklamovať poškodenie, ktorého sa zľava týka.

 

Kimia.sk ručí zákazníkovi za:

1. dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom
2. dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
3. dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke
4. priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak

 

Kimia.sk nenesie zodpovednosť za:

1. oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta)
2. oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
3. poškodenie zavinené doručovateľom (pošta); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

 

Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese kimia@kimia.sk a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 10 pracovných dní na účet, z ktorého ste zaplatili.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 10 pracovných dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

 

Možnosť odstúpenia od zmluvy

Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Pred uplatnením tohto práva nás v uvedenej lehote  o odstúpení informujte elektronicky alebo písovne na našich kontaktných adresách a na stanovenom formulári.

 

Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

Vaše údaje osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä doručovateľské služby (Slovenská pošta a kuriérske spoločností, ktoré sú uvedené na našich stránkach) ci niektorí vydavatelia a dodávatelia, keď si to vyžaduje povaha objednaného produktu (kvôli aktualizácií produktov, registrácia členských kariet v systéme poskytovateľa, atd. - v tom prípade je to uvedené pri danom produkte). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Odoslaním objednávky kupujúci poskytuje predávajúcemu v súlade so zákonom c. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov svoje osobné údajov uvedené v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. V prípade samostatnej registrácie bez objednávky udeľuje zákazník súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v súlade so spomínaným zákonom. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho a ďalej práva podľa § 20 zákona c. 428/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený úcel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov. 

  

Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mat písomnú formu.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona c. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona c. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona c. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

6. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

V Banskej Bystrici, dna 9. 12. 2022