Vážený podnikateľ,

ponúkame Vám služby v oblasti komplexnej analýzy manažérskych procesov v podmienkach malého podniku. Sú určené pre Vás, ak sa chcete naplno venovať svojmu biznisu a nemáte čas a kapacity Vaše podnikanie komplexne analyzovať, hľadať slabé miesta a tým príležitosti pre ďalší rozvoj. Rovnako Vám naša analýza pomôže aj v prípadne ak strácate prehľad o Vašom podnikaní a potrebujete dostávať pravidelné výstupy a vývoji Vášho podnikania.

Posúdime Váš biznis a vypracujeme Vám komplexné analýzy Vášho podnikania v oblasti marketingu, logistiky, informatiky a ekonomicky. Získate tak ucelený prehľad a odporúčania, ktoré Vám pomôžu pri rozvoji Vášho podnikania do budúcnosti.

Dohodnite si konzultáciu, kde spoločne zanalyzujeme Vaše podnikanie a pokúsime sa nájsť možnosti spolupráce. Môže ísť o operatívnu jednorazovú asistenciu pri riešení konkrétnej situácie až po kompletnú analýzu a realizáciu vo vybraných oblastiach podnikateľskej činnosti.