Kimia marketing

v jednoduchosti je krása. Pri našich návrhoch ako zviditeľniť Vaše podnikanie, alebo Váš produkt, hľadáme čo najlacnejšie riešenie s maximálnym dosahom na potenciálneho zákazníka.

jednou z takých ciest je zvýšenie návštevnosti Vašej internetovej stránky pomocou skvalitnenia obsahu o ponúkaných službách a tovaroch. Tým sa bez výrazných investícii dostane Vaša webová prezentácia vyššie vo výsledkoch vyhľadávania.

Copywriting, ktorý Vám ponúkame, je tvorba reklamných textov podporujúcich predaj Vašich výrobkov a služieb. Tieto texty musia byť dôveryhodné, štylisticky a gramaticky správne, obsahovo unikátne a čitateľa musia informovať o podstatných veciach. Preto každá tvorba začína komplexnou analýzou produktového portfólia a predajných cieľov. Pred tým ako začneme písať sa snažíme so zákazníkom nájsť jednotný pohľad na prezentované produkty, služby a predajnú víziu.

Pri písaní využívame rôzne techniky, ktoré sú determinované vyššie spomínaným zosúladením sa s predstavami zákazníka. Jednou z nich je metóda AIDA, ktorá pomáha pri postupnom vyvolávaní záujmu o propagovaný produkt alebo službu.